Widget HTML Atas

Menentukan/ Menyimpulkan Isi Puisi

Disajikan kutipan puisi, peserta didik dapat menentukan / menyimpulkan isi puisi
1. Perhatikan cuplikan puisi Amal Hamzah yang berjudul “Laut” berikut ini!
Berdiri aku di tepi pantai
Memandang lepas ke tengah laut
Ombak pulang, memecah berderai
Keribaan pasir rindu berpaut.

Cuplikan puisi di atas melukiskan ....
a. Keadaan si Aku yang memandangi pantai
b. Keadaan ombak yang memecah pantai
c. Keindahan laut dengan ombaknya yang memecah pantai
d. Keadaan pasir laut yang memenuhi pantai
.
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!