Menentukan Majas dalam Puisi

Disajikan kutipan puisi, peserta didik dapat menentukan majas yang terkandung dalam larik-lariknya.
1. Perhatikan cuplikan puisi Amal Hamzah yang berjudul “Laut” berikut ini!
Berdiri aku di tepi pantai
Memandang lepas ke tengah laut
Ombak pulang, memecah berderai
Keribaan pasir rindu berpaut.

Penggunaan majas personifikasi pada puisi di atas terdapat larik ke ...
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!