Contoh Soal Menentukan Karakteristik Novel Angkatan 20/30-an

DMCA.com Protection Status
Loading...
Ciri yang menonjol pada Angkatan '30 dalam perkembangan kesusastraan Indonesia adalah . . . .
a. beraliran romantis idealis serta mementingkan keindahan bahasa
b. beraliran ekspresionis serta lebih mementingkn isi daripada bentuk
c. bertema protes terhadap persoalan-persoalan sosial dan politik
d. bertema persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan

Ciri yang menonjol pada Angkatan '20 dalam perkembangan kesusastraan Indonesia adalah . . . .
a. beraliran romantis idealis serta mementingkan keindahan bahasa
b. beraliran realis dengan memperhatikan isi dan nilai estetis
c. bertema protes terhadap persoalan-persoalan sosial dan politik
d. bertema persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan

Terima kasih sudah membaca Contoh Soal Menentukan Karakteristik Novel Angkatan 20/30-an
Bagikan:

Loading...

Untuk pertanyaan yang memerlukan respon cepat, silakan gunakan Whatsapp.