Alumni SMPN 2 Tanta Tahun 2014

Alumni SMPN 2 Tanta Tahun 2014--
 1. ADRIAN SAPUTRA
 2. AGI RETNO
 3. AMINO ANRIMALU
 4. BETTY LAVEA
 5. BROTO
 6. CINDY LEA NOVITA
 7. DENNY HERDIAWAN
 8. DITHA RIETNI
 9. ELVIRA NUR H
 10. GEO PANESA
 11. HEIYINI NOVIA RETHA
 12. ICUM RIANTO
 13. JUNIUS PARETNO
 14. KIKE DWI SYALOM
 15. LAWRENCE SHINTANY M
 16. LELAYANI
 17. LENNA
 18. MAHYUTI
 19. MIRANTI
 20. NAVINO
 21. NISPIATI
 22. NOOR ANNISA
 23. POTO APRIYANTO
 24. RENO BIANTO
 25. RETNO KARNO
 26. RIDUAN
 27. SELLA DARA PIRESA
 28. TINA ARDILA WATI
 29. VERA AFRI NATHANIA
 30. YOEL RUNIYUS AD
 31. YOGA HARIYOGA
 32. YULIANA NATALIA
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!