Contoh Pidato Pelantikan Pengurus OSIS

Contoh Pidato Pelantikan Pengurus OSIS--
Assalaamu'alaikum wa rahmatuilaahi wa barakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah,
Bapak/ Ibu guru yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya sayangi,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya-kita dapat hadir di aula sekolah kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat tiada halangan suatu apa pun.
Sebentar lagi pengurus-pengurus OSIS yang baru akan dilantik, setelah itu mereka akan segera bekerja untuk menyusun program-program baru.

Anak-anakku yang saya sayangi,
Dengan terpilihnya pengurus OSIS yang baru, saya mengimbau kepada segenap pengurus agar benar-benar menjadi pengurus yang bertanggung jawab dan penuh pengabdian. Apabila ada permasalahan-permasalahan yang harus dipecah kan, selesaikan dengan bermusyawarah. Laksanakan program-program yang telah disusun dengan sebaik-baiknya. Program merupakan seperangkat rencana yang telah disusun dengan matang dalam jangka waktu tertentu.

Anak-anakku yang saya sayangi,
Setelah selesai menempuh pelajaran di sekolah, kelak kamu akan terjun di masyarakat. Jika kamu mampu menjadi pengurus OSIS yang baik dan penuh dedikasi, kamu akan mampu menghadapi persoalan yang mungkin saja muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah pentingnya kamu belajar berorganisasi di sekolah melalui kegiatan OSIS.
Saya ucapkan selamat bekerja kepada pengurus baru dan selamat menjalankan program-program baru yang sudah disusun. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberi kekuatan kepada kita semua. Amin.
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas semua kekurangan.
Akhir kata, wassalaamualaikum warah matullaahi wa barakaatuh.

Sumber: BSE pelajaran Bahasa lndonesia untuk SMP/ MTs Kelas X Tri Retno Murniasih, S.Pd. dan Drs. Sunardi, M.Pd., Depdiknas, 2008
.