Imbuhan Gabung (Konfiks) ber-kan

Imbuhan gabung ber-kan adalah awalan ber- dan akhiran -kan yang
digabungkan pada sebuah kata dasar. Pengimbuhannya dilakukan secara bertahap. Mula-mua kata dasar diberi awalan ber- kemudian diberi akhiran -kan. Misalnya pada kata modal, mula-mula diberi awalan ber- sehingga menjadi bermodal kemudian diimbuhkan akhiran -kan sehingga akhirnya menjadi bermodalkan.
Fungsi imbuhan gabung ber-kan adalah membentuk kata kerja intransitif yang dilengkapi dengan sebuah pelengkap (komplemen).
Contoh: Ia hanya bermodalkan semangat untuk meraih sarjana.
Makna imbuhan gabung ber-kan yaitu menyatakan "menyediakan yang disebut pelengkapnya.
Contoh:
- Buku itu diterbitkan kembali berdasarkan permintaan masyarakat.
Berdasarkan artinya menjadikan (permintaan masyarakat) sebagai dasar.
- Pengungsi gempa bumi itu tidur dengan beralaskan selembar tikar.
Beralaskan artinya menjadikan (selembar tikar) sebagai alas.
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!