Bentuk-bentuk Karya Sastra Klasik

Bentuk-bentuk Karya Sastra Klasik--
1. Berbentuk Puisi
Sastra klasik yang berbentuk puisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Mantra
b. Pantun
c. Pantun Berkait
d. Talibun
e. Pantun Kilat (Karmina)
f. Gurindam
g. Syair
h. Seloka
i. Ruba'i
j. Kit'ah
k. Nazam
l. Gazal
m. Masnawi

2. Berbentuk Prosa
a. Bidal
b. Hikayat
c. Sejarah (Tambo)
d. Dongeng
e. Kisah
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!