Majas Eufimisme dan Contoh-contohnya

Majas eufimisme adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang lebih sopan.

Contoh:
  1. Pramuwisma bukan pekerjaan hina. (pembantu rumah tangga)
  2. Orang itu telah berubah akal. (gila)
  3. Ia telah pergi mendahului kita. (meninggal)
  4. Putera Bapak memang agak ketinggalan. (kurang pintar)
  5. Bolehkah saya ke belakang sebentar? (ke toilet)
  6. Banyak penduduk di negara itu kekurangan makan. (kelaparan)
  7. Ah, kamu memang tunarungu. (tuli)
  8. Karena tidak disiplin, pegawai itu diistirahatkan. (dipecat)
  9. Pejabat itu dibebastugaskan karena kesalahannya. (dipecat)