Widget HTML Atas

Menampilkan postingan dengan label Syair

Petikan "Syair Perahu" (Karya: Hamzah Fansuri)

Syair Perahu merupakan salah satu dari jenis­-jenis syair yang berkenaan dengan agama ciptaan Hamzah Fansuri yang hidup…

Tema dan Pesan "Syair Bidasari Lahir"

Syair Bidasari ialah kesusasteraan Melayu klasik bergenre syair romantik yang amat popular dalam masyarakat Melayu aba…

Petikan "Syair Abdul Muluk" Karya Raja Ali Haji

Syair Abdul Muluk (Sjair Abdoel Moeloek) adalah syair tahun 1847 yang menurut beberapa sumber dikarang oleh Raja Ali Ha…

Perbedaan dan Persamaan Pantun dengan Syair

Perbedaan dan Persamaan Pantun dengan Syair-- Dalam setiap bait pantun memiliki kesatuan pikiran yang utuh. Biasanya, …

SOAL | Menentukan Tema dan Pesan Syair

Perhatikan kutipan syair berikut: Wahai pemuda kenali dirimu Ialah perahu tamsil tubuhmu Tiadalah berapa lama hidupm…

Syair "Ken Tambuhan"

Jika tuan menjadi air Kakang menjadi ikan di pasir Kata nin tiada kakanda mungkir Kasih kakang batin dan lahir Jik…

Perbedaan dan Persamaan Pantun dengan Syair

Perbedaan dan Persamaan Pantun dengan Syair-- Dalam setiap bait pantun memiliki kesatuan pikiran yang utuh. Biasanya, …

SOAL | Menganalisis Unsur-unsur Syair

Rindu Dendan Puisi berikut ini yang merupakan syair adalah … a. Bila kita bersama sudah, Dunia ini terlalu in dah,…