Menyimpulkan Bentuk dan Nilai-nilai Luhur yang Terdapat dalam Puisi Rakyat

Perhatikan teks pantun berikut!
Bunga kenanga di atas kabur,
pucuk sari pandan jawa.
Apa guna sombong dan takabur,
rusak hati badan binasa.
Teks pantun tersebut termasuk jenis pantun . . . .
a. Jenaka
b. Agama
c. Adat
d. Anak-anak
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!