Contoh Kalimat dengan Kata Hubung (Konjungsi) Penambahan, Perlawanan, Pilihan, dan Sebab Akibat

Contoh Kalimat dengan Kata Hubung (Konjungsi) Penambahan, Perlawanan, Pilihan, dan Sebab Akibat--
Suatu kalimat sederhana dapat digabung dengan menggunakan kata hubung (konjungsi). Ada beberapa jenis kata hubung. Kata hubung tersebut di antaranya adalah kata hubung penambahan, perlawanan, pilihan, dan sebab akibat.

1. Kata Hubung Penambahan
Menggunakan kata hubung dan
Contoh:
- Kursi dan meja
- Ayah dan lbu

2. Kata Hubung Perlawanan
Menggunakan kata hubung: tetapi, melainkan, sedangkan
Contoh:
- Bukan baju itu, tetapi baju ini yang kuingin.
- Bukan itu yang kumaksud melainkan yang ini.
- Ayahku bekerja sedangkan ibu di rumah.

3. Kata Hubung Pilihan
Menggunakan kata hubung atau
Contoh:
Pilih aku atau dia

4. Kata Hubung Sebab Akibat
Menggunakan kata hubung: sehingga, maka, akibatnya
Contoh:
- Ia sakit sehingga tak masuk sekolah.
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!