Ringkasan Teori | MENULIS TAJUK


Sudah tahu kan arti tajuk? Ya, tajuk adalah ulasan mengenai peristiwa hangat yang terjadi. Karena berbentuk ulasan, sehingga isinya tentu saja sangat subyektif. Artinya peristiwa yang diulas ditinjau dari pendapat si pembuat tajuk (penulis tajuk). Karena berdasarkan pendapat penulis, maka isi tajuk lebih banyak mengetengahkan pendapat/opini-opini penulis. Oleh karena itu, fakta yang disebutkan hanya sedikit saja.

Dengan kata lain, tajuk adalah opini/ pendapat/pandangan penulis terhadap fakta yang terjadi.

Apa itu fakta dan pendapat? Baca di sini. Jika kalian ingin membaca contoh tajuk tersebut, bisa dilihat di contoh tajuk. Melalui blog ini, saya juga akan berusaha menulis tajuk; baik mingguan, dwimingguan, atau bulanan, tergantung peristiwanya heboh atau tidak, menarik atau tidak. Sedangkan contoh soal Ujian Nasional berkaitan dengan tajuk, juga dapat kalian pelajari di Contoh soal Membaca Tajuk
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!