Bentuk-bentuk Karya Sastra Klasik

loading...
Bentuk-bentuk Karya Sastra Klasik--
1. Berbentuk Puisi
Sastra klasik yang berbentuk puisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Mantra
b. Pantun
c. Pantun Berkait
d. Talibun
e. Pantun Kilat (Karmina)
f. Gurindam
g. Syair
h. Seloka
i. Ruba'i
j. Kit'ah
k. Nazam
l. Gazal
m. Masnawi

2. Berbentuk Prosa
a. Bidal
b. Hikayat
c. Sejarah (Tambo)
d. Dongeng
e. Kisah
loading...
Bagikan:
loading...