Kosakata Bersinonim Antara Bahasa Banjar Hulu (BH) dengan Bahasa Banjar Kuala (BK)

Artikel Terbaru:

Banjar Hulu (BH) - Banjar Kuala (BK) - Bahasa Indonesia (BI)

baduhara (BH) - bakurinah(BK) - dengan sengaja (BI)
bibit (BH) - jumput/ambil(BK) - ambil (BI)
bungas/langkar (BH) - mulik/baik rupa(BK) - cantik (BI)
caram(BH) - calap(BK) - tergenang air (BI)
canggar(BH) - kajung(BK) - tegang/ereksi (BI)
ampah(BH) - mara(BK) - arah (BI)
panas(BH) - panas(BK) - panas (BI)
hangkui(BH) - nyaring(BK) - nyaring (BI)
hagan(BH) - gasan(BK) - untuk (BI)
gani'i(BH) - dangani(BK) - temani (BI)
ma-hurup(BH) - ma-nukar(BK) - mem-beli (BI)
padu/padangan(BH) - dapur - (BK)dapur (BI)
hingkat(BH) - kawa(BK) - dapat/bisa (BI)
pawa(BH) - wadah(BK) - tempat (BI)
himpat/tawak/tukun/hantup(BH) - hamput(BK) - sambit/lempar (BI)
arai(BH) - himung(BK) - senang (BI)
tiring(BH) - lihat(BK) - memandang (BI)
tingau(BH) - lihat(BK) - toleh (BI)
balalah(BH) - bakunjang(BK) - bepergian (BI)
lingir(BH) - tuang(BK) - tuang (BI)
tuti(BH) - tadih/hintadi(BK) - tadi (BI)
ba-ugah(BH) - ba-jauh(BK) - men-jauh (BI)
macal(BH) - nakal(BK) - nakal (BI)
balai(BH) - langgar(BK) - surau (BI)
tutui(BH) - catuk(BK) - pukul dengan palu (BI)
kadai(BH) - warung(BK) - warung (BI)
kau'(BH) - nyawa(BK) - kamu (BI)
diaku(BH) - unda(BK) - aku (BI)
di sia(BH) - di sini(BK) - di sini (BI)
bat-ku(BH) - ampun-ku(BK) - punya-ku (BI)
ba-cakut(BH) - ba-kalahi(BK) - berkelahi (BI)
ba-cakut(BH) - ba-pingkut(BK) - berpegangan pada sesuatu (BI)
diang(BH) - galuh(BK) - panggilan anak perempuan (BI)
nini laki - kai(BK) - kakek (BI)
utuh(BH) - nanang(BK) - panggilan anak lelaki (BI)
uma(BH) - mama(BK) - ibu (BI)
puga(BH) - anyar (BK) - baru (BI)
salukut(BH) - bakar(BK) - bakar (BI)
kasalukutan/kamandahan(BH) - kagusangan(BK) - kebakaran (BI)
tajua(BH) - ampih(BK) - berhenti (BI)
acil laki(BH) - amang(BK) - paman (BI)
Artikel Terbaru Mapel Lainnya: